Populaire Berichten

Editor'S Choice - 2019

Wat is er opgenomen in het klinisch onderzoek van kinderen en nog 4 vragen over het klinisch onderzoek op school

Veel schoolkinderen in dit schooljaar zijn al verzeild geraakt, anderen staan ​​voor de deur. Op welke leeftijd is een klinisch onderzoek van kinderen? Wat zit er in? Welke papieren moeten ouders invullen om medisch onderzoek te weigeren of toestemming te geven? We beantwoorden de meest populaire vragen over het klinisch onderzoek van studenten in het CHI-systeem.

In welke klassen wordt een klinisch onderzoek op school uitgevoerd?

Tijdens de schoolperiode worden kinderen jaarlijks routinematig onderzocht (klinisch onderzoek). Diepe (uitgebreide) onderzoeken worden uitgevoerd op 7, 10, 14, 15, 16 jaar. Het document dat het klinisch onderzoek regelt, is de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie van 21 december 2012 Nr. 1346n "Procedure voor het ondergaan van jeugdgezondheidsonderzoeken, inclusief bij toelating tot onderwijsinstellingen en gedurende de periode van studie daarin".

Is medisch onderzoek op school verplicht? Kunnen ouders het verplichte preventieve onderzoek van kinderen weigeren en zelfstandig overdragen?

De arts die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de routine-inspectie (in de regel de schoolarts), uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van het klinisch onderzoek, is verplicht om de minderjarige aan de minderjarige (zijn wettelijke vertegenwoordiger) uit te leveren voor een routineonderzoek met vermelding van de lijst met onderzoeken door gespecialiseerde artsen en studies, en ook data, tijden en locaties.

Een noodzakelijke voorwaarde voor elke medische interventie (inclusief routine-onderzoek) is de geïnformeerde vrijwillige toestemming van een minderjarige of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor medische tussenkomst overeenkomstig de vereisten van artikel 20 van de federale wet van 21 november 2011 N 323-ФЗ "Op basis van volksgezondheid in de Russische Federatie. "

Ouders moeten vertrouwd gemaakt worden met de lijst met specialisten, laboratoriumfunctionele onderzoeksmethoden, goedgekeurd door het Nederlandse bestel nr. 1346n van het ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie "Over de procedure voor het ondergaan van medisch onderzoek door minderjarigen, inclusief bij toelating tot onderwijsinstellingen en tijdens hun studie daar", en uitdrukking geven aan hun overeenstemming of onenigheid met het routineonderzoek van het kind als geheel of met zijn individuele posities op het door de schoolarts verstrekte formulier (of in vrije vorm). Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat de weigering van het kind om medisch onderzoek te ondergaan kan leiden tot de late detectie van een ernstige ziekte.

De lijst met studies tijdens preventieve medische onderzoeken op 7, 10, 14, 15, 16 jaar

Leeftijd periodesMedisch onderzoek door specialistenLaboratorium, functionele en andere studies
7 jaarkinderarts
zenuwarts
Kinderchirurg
Kindertandarts
Traumatologist
oogarts
KNO-arts
Kinderpsychiater
Gynaecoloog
Kinderuroloog-androloog
Algemene bloedtest
urineonderzoek
Bloedglucosetest
Echoscopisch onderzoek van de buikorganen, het hart, de schildklier en de voortplantingsorganen
elektrocardiografie
10 jaarkinderarts
zenuwarts
Kinderchirurg
Kindertandarts
Kinder-endocrinoloog
Traumatologist
oogarts
KNO-arts
Kinderpsychiater
Algemene bloedtest
urineonderzoek
Algemene analyse van uitwerpselen
elektrocardiografie
Bloedglucosetest
14 jaar oudkinderarts
Kindertandarts
Kinderuroloog-androloog
Kinder-endocrinoloog
zenuwarts
oogarts
KNO-arts
Gynaecoloog
Teen Psychiater
Algemene bloedtest
urineonderzoek
Bloedglucosetest
Echoscopisch onderzoek van de buikorganen, het hart, de schildklier en de voortplantingsorganen
elektrocardiografie
Onderzoek naar het niveau van hormonen in het bloed (prolactine, follikelstimulerend hormoon, luteïniserend hormoon, estradiol, progesteron, schildklierstimulerend hormoon, triiodothyronine, thyroxine, somatotroop hormoon, cortisol, testosteron) - in aanwezigheid van medische indicaties
15 jaarkinderarts
Kinderchirurg
Kindertandarts
Kinderuroloog-androloog
Kinder-endocrinoloog
zenuwarts
Traumatologist
oogarts
KNO-arts
Gynaecoloog
Teen Psychiater
Algemene bloedtest
urineonderzoek
Bloedglucosetest
elektrocardiografie
Fluorografie van de longen
16 jaar oudkinderarts
Kinderchirurg
Kindertandarts
Kinderuroloog-androloog
Kinder-endocrinoloog
zenuwarts
Traumatologist
oogarts
KNO-arts
Gynaecoloog
Teen Psychiater
Algemene bloedtest
urineonderzoek
Bloedglucosetest
elektrocardiografie
Fluorografie van de longen

Hoe is het klinisch onderzoek van schoolkinderen?

Op de dag van de routinecontrole arriveert de minderjarige bij de medische organisatie en dient een check-up en een verplichte ziekteverzekering in. Een minderjarige die de leeftijd van 15 jaar nog niet heeft bereikt, komt aan bij een medische organisatie die wordt vergezeld door een ouder of een andere wettelijke vertegenwoordiger.

Als ouders een medisch onderzoek met het kind alleen willen ondergaan, kunnen ze elke dag contact opnemen met de medische organisatie. In dit geval kan een routine-inspectie langer duren. Na het afleggen van het lichamelijk onderzoek, is het noodzakelijk om zijn resultaten aan de onderwijsinstelling voor te leggen.

Kan het klinisch onderzoek van kinderen betaalde laboratoriumtests of gespecialiseerde diensten omvatten?

De betaling voor het uitvoeren van preventieve medische onderzoeken en diagnostische studies van de huidige wetgeving van de Russische Federatie is niet voorzien.

Bij afwezigheid van een medische organisatie die een preventief onderzoek van een minderjarige, een noodzakelijke specialist of instrumentele, laboratoriummethoden voor onderzoek uitvoert, kan het kind naar een andere medische organisatie worden gestuurd. Deze situatie wordt geregeld door clausule 29 in dezelfde volgorde van het ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie van 21 december 2012 N 1346n:

"Als een medische instantie die een vergunning heeft voor het uitvoeren van medische activiteiten, die de uitvoering van werk (het verrichten van diensten) op medische onderzoeken (voorlopig, periodiek)," kindergeneeskunde "of" huisartsengeneeskunde ("huisartsengeneeskunde") beoogt, geen licentie heeft voor medische activiteiten in termen van de uitvoering van andere werken (diensten) opgesomd in paragraaf 28 van deze Procedure, de genoemde medische organisatie schakelt andere medisch personeel in voor medische onderzoeken s organisaties die een vergunning voor medische activiteiten op het gebied van de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden (diensten), in overeenstemming met de overeenkomsten tussen de medische organisaties.

Tegelijkertijd voorziet de huidige wetgeving van de Russische Federatie niet in de betaling voor overleg en onderzoek. "

Waarheen te gaan in geval van schending van de rechten van het kind tijdens een medisch onderzoek?

In dit geval is het noodzakelijk om contact op te nemen met de hoofdarts van de medische organisatie die het medische onderzoek uitvoert en bij het ontbreken van een passend antwoord van de patiënt op de behandeling, contact op te nemen met het ministerie van volksgezondheid, het territoriale MHI-fonds of de verzekeringsorganisatie waar de minderjarige is verzekerd krachtens de MHI.

Volgens de wet zijn het verzekeringsmaatschappijen die de rechten van verzekerde burgers beschermen. Daarom, in geval van vragen met betrekking tot de organisatie van medische instellingen in het CHI-systeem, beschikbaarheid en kwaliteit van medische zorg, kunt u altijd contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij door te bellen naar de "hotline" op uw CHI-beleid en als u een verzekeringsvertegenwoordiger in medische organisaties - voor hem persoonlijk met orale behandeling.

Bekijk de video: Medisch onderzoek: secundair onderwijs (November 2019).

Loading...